Deklaratat

Titulli Data e botimit Autori Prekje
Komisioni i Posaçëm të rifillojë sa më parë punën për Reformën Zgjedhore 24 Shtator 2016 KZLN 6623
Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme dhe për Demokraci të Qendrueshme parashtron sugjerimet për reformën zgjedhore: nevoja për rritjen e pavarësisë së organeve të administrimit zgjedhor 20 Shtator 2016 KZLN 6315
Reformë Gjithpërfshirëse një Domosdoshmëri Administrata Zgjedhore duhet të Çlirohet nga Ndikimi i Partive Politike 15 Shtator 2016 KZLN 7227
Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme u bën thirrje deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të votuar PRO Reformës në Sistemin e Drejtësisë 18 Korrik 2016 KZLN 6314
Deklarata e KZLN në kuadër të Dhomës së Situatës Zgjedhore “Dhoma Zgjedhore për Reformën Elektorale” 04 Qershor 2016 KZLN 6769
“Reforma Zgjedhore në Shërbim të Zgjedhjeve të Lira e të Ndershme” 24 Maj 2016 KZLN 6389
Njoftim per shtyp - KZLN vëzhgon zgjedhjet në institucionet publike të arsimit të lartë 18 Prill 2016 KZLN 6436
Reflektim pas mbledhjes së parë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore 15 Mars 2016 KZLN 6456
Thirrje për Reformë Elektorale Gjithpërfshirëse 21 Janar 2016 KZLN 7531
Thirrje për legjislatorët shqiptarë që kanë në dorë zanafillën e reformës në drejtësi 07 Janar 2016 KZLN 7379
Deklaratë e Përbashkët e Dhomës Zgjedhore 15 Dhetor 2015 KZLN 6719
Deklarate paraprake për zgjedhjet vendore qershor 2015 22 Qershor 2015 KZLN 6772
Njoftim për shtyp - KZLNDQ prezanton raportin paraprak mbi Ditën e Zgjedhjeve të 21 qershorit 2015 22 Qershor 2015 KZLN 6742
Njoftim për Shtyp për Pjesën e parë të Proceseve të Ditës së Zgjedhjeve 21 Qershor 2015 KZLN 6768
Njoftim për Shtyp rreth Hapjes së Qendrave të Votimit - 21 qershor 2015 21 Qershor 2015 KZLN 6701
Njoftim për shtyp - Raport i ndërmjetëm në lidhje me zgjedhjet lokale të 21 QESHOR 2015 10 Qershor 2015 KZLN 7101
Njoftim për shtyp - Prezantimi i projektit për vëzhgimin e zgjedhjeve, të 21 qershorit 2015 në Shqipëri, për organet e qeverisjes vendore 18 Maj 2015 KZLN 6630
Njoftim për shtyp - Fushata Elektorale të Organizohet pa dhunë, pengesa dhe kanosje 11 Maj 2015 KZLN 7000
Njoftim për shtyp - REAGO! VOTO! NDIKO! 02 Maj 2015 KZLN 6799
Njoftim për shtyp 29 Prill 2015 KZLN 2107